Effektivitet i alle indstillinger karakteriserer den bedste luftrenser

Effektivitet i alle indstillinger karakteriserer den bedste luftrenser

Lydmåling iht. præcisionsmetoden ISO 3741 udføres i et såkaldt efterklangsrum. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontrol på laboratoriet af de 13 forskellige luftrensere. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet forbereder CADR-målinger. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet forbereder lydmålingerne. Foto: Anna Sigge
Resultatet fra lydmålingerne analyseres. Foto: Anna Sigge
Luftrenserens indstillingsmuligheder vurderes. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

To producenter skiller sig ud i Testfaktas store laboratorietest af luftrensere med høj kapacitet, men Blueair 7700i står som alene som vinder, når resultaterne fra både maksimum- og den mere støjsvage indstilling vejes sammen.

– Både Blueair og Electrolux har højere kapacitet end konkurrenterne i testen, forklarer Tobias Eriksson, der er testleder på laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Udgivet: 8 Jul, 2021
Läs senare

Testen har fokuseret på luftrensernes kapacitet i to indstillinger: maksimumindstilling og lydniveau 37 decibel, som svarer til en indstilling, som ikke anses som forstyrrende højt.

– Lyden bør ikke være højere, end at luftrenseren kan anvendes i et soveværelse, forklarer Tobias Eriksson.

Testvinderen Blueair renser ved 37 decibel 227 kubikmeter luft i timen, sammenlignet med testens nummer to Electrolux, som klarer 201 kubikmeter på samme tid.

Efter topduoen er der et reelt spring ned til tredjepladsens LG med 105 kubikmeter.

Længst nede i tabellen finder vi IQ Air med 76 kubikmeter i timmen. Blueair renser altså tre gange så meget luft på samme tid.

Maskinerne blev testet med to forskellige partikelstørrelser. De større partikler var 2,5-5,0 mikrometer, hvilket ikke er synligt med det blotte øje i luften.

[PDF]

– I den kategori repræsenteres eksempelvis grovere partikler som støv og pollen. De mindre partikler (0,1-0,5 mikrometer) modsvarer små partikler, som dannes, når man fx tænder et tænder et stearinlys. eller opstår ved udstødning fra biltrafik, siger Tobias Eriksson.

– Interessant i denne sammenhæng er, at også viruspartikler ligger på 0,1-0,2 mikrometer. De burde altså også kunne fæstnes i luftrenserens filter. Men hvad der sker med virus, som eventuelt fæstnes i luftrenserens filter, har vi ikke testet, siger Tobias Eriksson.

I testens anden del kørte luftrenserne på maksimal kapacitet. Også i det moment var forskellen stor mellem produkterne. Blueair formåede også at rense den største mængde luft med niveauknappen på maks.

Ved maksimal effekt havde IQ Air det højeste elforbrug. Det laveste forbrug havde Mi Air purifier Pro H, som på den anden side havde en relativt dårlig rensningskapacitet. Ved maksimal effekt blev det deklarerede niveau også underpræsteret markant.

De fleste producenter anbefaler, at luftrenserens filter udskiftes mindst en gang hvert halve år. Men filterskift kan være både besværligt og dyrt. Dyrest er IQ Air, som tager 2 000 kroner for en ny filterpakke. Og hvis prisen ikke afskrækker, så påviste laboratorietesten også tekniske vanskeligheder ved filterskift.

– Det var ikke helt indlysende, hvordan filterskiftet skulle udføres på denne maskine. Det havde virkelig kunnet gøres enklere. Normalt bør filterskfit være en enkel sag, siger Tobias Eriksson.

Da RISE laboratorium i Borås bedømte luftrenserens brugervenlighed, viste det sig frem for alt, at LG og Samsung var mærkbart besværlige og vanskelige at flytte fra rum til rum. Electrolux havde derimod intuitive håndtag, som gør flytningerne lettere.

– Ellers er de fleste af luftrenserne velfungerende. De har gedigne filtre. Oftest skyldes forskellen i ydeevne graden af, hvor godt det er lykkedes at designe ventilatorer og filtre sammen til så høj en luftgennemstrømning med så lavt et lydniveau som muligt, sammenfatter Tobias Eriksson.

Fakta om testen

Testfakta Research har på opdrag fra den koreanske producent Blueair gennemført en sammenlignende laboratorietest af luftrensere til større rum. Formålet med testen er at sammenligne ydeevne i et repræsentativt og sammenligneligt udvalg af luftrensere på det europæiske marked.

Laboratorietesten er udført af RISE (Research Institutes of Sweden). Testprotokollen bases på officielle krav og retningslinjer og er udarbejdet i samråd med udførende laboratorier.

Testudvalget er udvalgt af Testfakta Research og omfatter modeller fra de større varemærker på det europæiske marked. Kapacitetsmæssigt repræsenterer udvalget luftrensere med en deklareret kapacitet på CADR1 350 kubikmeter i timen, svarende til en rumflade på over 70 kvadratmeter2.

Samtlige luftrensere i udvalget suger ved hjælp af en mekanisk blæser den forurenede luft ind gennem forskellige typer filtre, som fjerner partiklerne i luften. En del produkter har også andre rensningsteknikker som ionisering og kulfilter.

 1. CADR (Clean Air Delivery Rate) er et etableret kapacitetsmål i branchen og angiver luftrenserens evne til at rense luften for partikler.
 2. Beregnet ud fra et rum med en loftshøjde på 2,4 meter, og at luften i rummet renses mindst to gange pr. time.

Følgende luftrensere blev testet:

 • Blueair 7700i
 • Coway AirMega AP-1515G
 • Electrolux/ AEG PA91-604GY
 • Ideal AP60 PRO
 • IQ Air Health Pro 250
 • LG AS95GDWV0
 • Mi Air Purifier Pro H
 • Philips AC4236/10
 • Philips AC6608/10
 • Samsung AX90R7080WD
 • Sharp FP-J80EUW
 • Stadler Form Roger
 • Winix Zero Pro

Samtlige modeller er aktuelle, og udvalget er repræsentativt for det, der tilbydes på det britiske, tyske, polske, hollandske og nordiske marked.

Laboratorietesten omfatter følgende momenter:

Målinger ved 37 dB, eller nærmest under 37 dB:

 • Luftrensningskapacitet for pollen og støv (partikelstørrelse 2,5-5,0 µm)
 • Luftrensningskapacitet for mindre partikler svarende til virus, luftforurening og bakterier (partikelstørrelse 0,1-0,5 µm)
 • Lydniveau (instrumentel måling)
 • Energiforbrug

B. Målinger ved maks. effekt:

 • Luftrensningskapacitet for pollen og støv (partikelstørrelse 2,5-5,0 µm)
 • Luftrensningskapacitet for mindre partikler svarende til virus, luftforurening og bakterier (partikelstørrelse 0,1-0,5 µm)
 • Lydniveau (instrumentel måling)
 • Energiforbrug

C. Brugervenlighed

 • Udskiftning og rengøring af filter samt håndtering
 • Manual og brugervenlighed
 • Kontroller og programmering

Luftrenserens evne til at rense luften er testet i henhold til ANSI/AHAM AC-1-2019 og Nordtest-metode NT VVS 106. I testen måler man luftrenserens evne til at eliminere forskellige typer partikler (støv, pollen og mindre partikler) fra luften i et rum. Rensningskapaciteten angives i CADR (Clean Air Delivery Rate), som viser luftrenserens kapacitet udtrykt i kubikmeter ren luft pr. time.

Hvor mange kvadratmeter luftrenseren klarer, afhænger af rensningskapaciteten (CADR) sammenkoblet med, hvor mange gange i timen rummets luftvolumen omsættes. I henhold til det nordiske Astma og Allergiforbund bør en luftrenser til soveværelset omsætte rummets volumen to gange i timen. Et soveværelse på 25 kvadratmeter og en loftshøjde på 2,4 meter har en volumen på 60 kubikmeter. For at kunne rense denne mængde luft bør luftrensningskapaciteten (CADR) ligge på mindst 120 kubikmeter i timen. Ønsker man, at luften i rummet skal renses tre, fire eller fem gange i timen (som en del producenter og forhandlere anbefaler), skal luftrenseren have en tilsvarende større kapacitet.

Lydniveauet er et vigtigt aspekt, eftersom luftrenseren ofte anvendes til at rense luften i soveværelset. Ifølge Allergiforbundets retningslinjer skal luftrenserens rensningskapacitet sættes i relation til lydniveauet. Allergiforbundet angiver, at lydniveauet i et soveværelse ikke bør overstige 30 dB(A), hvilket er på linje med WHO’s grænse for søvnforstyrrende baggrundslyd.

I testen er luftrenserens ydeevne målt ved 37 dB (LWA) samt fuld effekt. Inden målingerne er lydniveauet målt ved samtlige effektindstillinger for at finde det effektniveau, som ligger nærmest under eller på 37 dB. Effektindstillingen er foretaget på luftrenserens kontrolpanel eller via luftrenserens app. Måling af lydniveau er foretaget i et kontrolleret laboratoriemiljø iht. den internationale standard ISO 3741:2010.

Det målte niveau på 37 dB svarer til ca. 30 dB, hvis man befinder sig i en afstand på to meter fra luftrenseren, hvilket kan være en rimelig afstand i et soveværelse af normal størrelse. Denne antagelse er dog meget afhængigt af, hvordan rummet er udformet og møbleret, men kan anses om værende rimelig i de fleste typiske soveværelser.

De fleste luftrensere har et relativt lav elforbrug (mål i watt (W) for elektrisk effekt), men eftersom de er tænkt til at køre mere eller mindre kontinuerligt, er effektforbruget alligevel vigtigt. Effektforbruget er målt ved den indstilling, som giver 37 dB, og ved maksimal effekt.

I bedømmelsen af brugervenlighed indgår blandt andet skift af filter, indstillinger samt betjeningselementer, display og menuer. Bedømmelsen er udført af eksperter på laboratoriet.

Visse luftrensere renser luften ved hjælp af almindelige filtre og ionisering. Ionisering indebærer, at partiklerne i luften lades negativt og derefter fæstner på en positivt ladet metalplade inde i luftrenseren. Hvis en ioniserende luftrenser ikke bare lader partiklerne, men også selve luften, dannes der ozon. Over visse grænseværdier indebærer ozon en sundhedsfare. Den gældende grænseværdi for ozon (EU’s retningslinjer) er 0,055 ppm (parts per million). Laboratoriet har målt forskellen i ozonindhold mellem indgående og udgående luft fra de forskellige luftrensere. Ingen af de testede luftrensere udledte ozon over den gældende EU-anbefaling (0,055 ppm).

Måleresultaterne fra testen er tolket og bedømt i samråd med laboratoriet. Bedømmelsen er foretaget på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Bedømmelse under 6 gives kun, hvis ydeevnen er dårlig eller dårligere, end hvad man kan forvente af denne type produkt.

Bedømmelsen fra de forskellige delmomenter er vægtet sammen til en samlet bedømmelse med følgende vægt:

Målinger ved 37 dB, eller nærmest under 37 dB: 45 %

 • Luftrensningskapacitet for pollen og støv (partikelstørrelse 2,5-5,0 µm) 33 %
 • Luftrensningskapacitet for mindre partikler svarende til virus, luftforurening og bakterier (partikelstørrelse 0,1-0,5 µm) 33 %
 • Lydniveau (instrumentel måling) 22 %
 • Energiforbrug 11 %

Målinger ved maks. effekt: 45 %

 • Luftrensningskapacitet for pollen og støv (partikelstørrelse 2,5-5,0 µm) 33 %
 • Luftrensningskapacitet for mindre partikler svarende til virus, luftforurening og bakterier (partikelstørrelse 0,1-0,5 µm) 33 %
 • Lydniveau (instrumentel måling) 22 %
 • Energiforbrug 11 %

Brugervenlighed 10 %

 • Udskiftning og rengøring af filter samt håndtering 34 %
 • manual og brugervenlighed 33 %
 • Kontroller og programmering 33 %

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Testfaktas test af tørretumblere

Testfaktas tests udføres af uafhængige og specialiserede test- og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienetværk. Testene fokuserer på tørretumblerens evne til at tørre vasketøjet, støjniveau, brugervenlighed og energieffektivitet. Formålet med testene er at fremhæve produkter med gode egenskaber og at hjælpe producenter og forhandlere med at udvikle deres udbud til forbrugerne.

Laboratorietest

Elvita tørretumbler CTT7800V

Testfakta Research har på opdrag fra elektronik- og hvidevarekæden Elon gennemført en laboratorietest af Elvita tørretumbleren. Tørretumbleren er testet sammen med sammenlignelige tørretumblere fra Cylinda og Electrolux. Elvitas tørretumbleren præsterer gennemgående godt og opfylder kravene til Testfaktas kvalitetsmærkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Ergonomi afgør kampen om den bedste kontinentalseng

God aflastning og støtte til skuldre, hofter og lænd, uanset kropstype. De ergonomiske egenskaber var afgørende, da Testfakta lod tre laboratorier teste ni kontinentalsenge i premiumklassen på det danske marked

Laboratorietest

Testfaktas test af vaskemaskiner

Testfaktas tests udføres af uafhængige og specialiserede test- og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienetværk. Testene fokuserer på vaskemaskinernes evne til at vaske, skylle og centrifugere, brugervenlighed og energieffektivitet. Formålet med testene er at fremhæve produkter med gode egenskaber og at hjælpe producenter og forhandlere med at udvikle deres udbud til forbrugerne.

Laboratorietest

Elvita vaskemaskine CTM7840V

Testfakta Research har på opdrag fra elektronik- og hvidevarekæden Elon gennemført en laboratorietest af Elvita vaskemaskinen. Vaskemaskinen er testet sammen med sammenlignelige vaskemaskiner fra Cylinda og Electrolux. Elvita vaskemaskinen præsterer gennemgående godt og opfylder kravene til Testfaktas kvalitetsmærkning Verified Quality & Performance.

Pulserende lys får håret til at falde af

Glatte ben uden barbering, smerte eller cremer, der griser? IPL-teknologien anvender lys til at fjerne hår med. Men virker teknologien, og hvilket apparat er bedst? Testfakta har testet seks apparater og sammenlignet resultaterne.

Laboratorietest

Ny test af luftrensere afslører store forskelle i kapacitet

Testfaktas laboratorietest af luftrensere til mellemstore rum viser store forskelle i evnen til at rense luften – trods ligeværdig ydeevne ifølge producenternes information. I alt er 13 modeller fra det europæiske marked testet og sammenlignet i forhold til evnen til at eliminere luftforurening og allergene partikler.

Laboratorietest

Den bedste barberskraber, der giver en glat hud

Noget af det vigtigste, en barberskraber skal kunne er at give en tæt og skånsom barbering, der ikke irriterer eller skader huden. I Testfaktas omfattende laboratorietest har man testet otte forskellige barberskrabere på 21 forsøgspersoner, og her har man sammenlignet barberbladenes skarphed og holdbarhed.
 

Laboratorietest

Skummadrassen udfordrer boksmadrassen

Glem teenageårenes tynde skumgummimadras, som i dag kun hentes frem, når børnene har pyjamasparty. En ny generation af ergonomiske skummadrasser leverer en ergonomi på niveau med de klassiske boksmadrasser, viser Testfaktas opdragstest.

Laboratorietest

Store forskelle på luftrensere i Testfaktas test

En god luftrenser kan forbedre luftkvaliteten betydeligt – både derhjemme og på jobbet. Men der er stor forskel på, hvor godt luftrenserne faktisk renser luften. Det viser Testfaktas omfattende laboratorietest.

Laboratorietest

De ledningsfri støvsugere taber hurtigt pusten

Ledningsfrit lyder nemt og bekvemt, men det kan hurtigt være ovre.

Testfaktas laboratorietest af syv batteridrevne støvsugere viser, at en af dem ikke kan klare mere end seks minutters drift på en fuld opladning.

– Med den kan man knap nok støvsuge et rum, inden man må stoppe igen, siger Albrecht Liskowsky, der er ansvarlig testleder på det tyske laboratorium.

Laboratorietest

Smart børste bedst til plak og tandkød

Tandlægen råder ofte folk til at skifte til eltandbørste. Men hvor meget bedre bliver det med en eltandbørste, og er der nogen forskel på de forskellige modeller? Testfakta Research har testet seks forskellige modeller i premiumklassen. Resultatet bekræfter tandlægens råd, men viser også, at visse modeller er klart mere effektive end andre.

Laboratorietest

Store forskelle i test af vintersko til børn

Ingen kan lide at have våde og kolde fødder. Men hvilke vintersko holder børnenes fødder tørre og varme gennem regn og sjap? Testfakta har testet det.

Laboratorietest

Bedste og dårligste tv-køb før fodbold-VM

Har du tænkt dig at købe et nyt tv før sommerens sportsevents eller Fællessang på Skansen? Så bør du lige kaste et blik på Testfaktas test. Ét apparat begynder at hakke, når der panoreres med kameraet.

– At se fodbold på sådan et tv ville være uudholdeligt, siger laboratoriets ekspert.

Overlegen vinder i test af syv espressomaskiner

God og smagfuld – eller som en tynd kop brygget kaffe. Selvom der bruges præcis de samme kaffebønner, bliver espressoen forskellig. Testfakta har testet syv automatiske kaffemaskiner. 

Sammenlignende laboratorietest af kufferter på det nordiske marked

Håndtag, der går af, og hjul, der går i stykker – en defekt kuffert kan virkelig ødelægge feriestemningen. Vi har testet syv forskellige kufferter, og den store forskel er, hvor robuste de er.

Laboratorietest

Sådan undgår du at komme i modvind, når du køber ny luftrenser

Allergi eller ej – et godt indeklima bliver mere og mere vigtigt. En luftrenser kan gøre en stor forskel, men producenternes kapacitetsmål er ofte svære at tolke, og det er ikke let at sammenligne forskellige fabrikater.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.