De bedste bind opsuger hurtigt og holder sig tørre

De bedste bind opsuger hurtigt og holder sig tørre

Foto: Ulrich Shepp
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Laboratorietest

Producenterne forsøger at fremstille så tynde og tørre bind som muligt. Men forskellene er store mellem forskellige mærker. Det viser Testfakta Researchs store laboratorietest af hygiejnebind på det nordiske marked.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Udgivet: 15 feb, 2012

Supertyndt og samtidig med høj opsugningssevne uden lækage.

Det lyder som en kombination af uforenelige egenskaber.

Men det er faktisk det, alle producenter af hygiejebind forsøger at komme frem til. Markedet vrimler da også med bind af forskellige mærker, som lover, at netop deres produkt lever op til kravene: Et bind, som næppe mærkes og alligevel opfylder sin funktion fuldt ud.

Testfakta Research har på vegne af producenten Procter & Gamble udført test og sammenligning af 15 forskellige bind på det nordiske marked, med visse variationer fra land til land. Procter & Gamble fremstiller selv hygiejnebindet Always Ultra Normal Plus.

Testen er udført af det autoriserede laboratorium SGS Fresenius i Tanusstein i Tyskland.

Udvalget i testen udgøres af de mest almindelige tynde hygiejnebind, som forbrugerne møder i forretningerne. De har alle en tykkelse på 3 mm og er forsynet med såkaldte vinger.

Det overordnede mål med laboratorietesten er dels at måle, hvilket binde der absorberer bedst og hurtigst, og dels at måle bindenes evne til at indkapsle væsken. 

Testen blev derfor opdelt i tre dele: opsugningshastighed ved blødning, opsugningsevne i alt samt genfugtning.

I karaktergivningen vejer opsugningshastigheden tungest, mens den samlede opsugningsevne kun fungerer som vejledende værdi, der ikke gives karakter for.

Testen blev udført med en kunstig menstruationsvæske, baseret på gedblod.

I første faktor, enkeltblødningen, blev der dryppet 5 ml af væsken på bindet. Momentet blev gentaget ti gange, og alle værdierne blev registreret af en elektronisk måler.

Testvinderen Always viste klart hurtigst opsugningsevne. Det varede gennemsnitligt 11 sekunder, før bindet havde opsuget væsken. Næsthurtigst var Siempre med 15 sekunder. De fleste bind opsugede samme mængde væske inden for intervallet 24 til 38 sekunder.

I anden faktor, gentagne blødninger, måltes bindenes evne til at opsuge væske, som tilføres i flere omgange. 3 ml af væsken blev dryppet på bindet tre gange med tyve minutters mellemrum. Opsugningstiden måltes, og måleværdien i tabellen blev beregnet på samme måde som ved enkeltblødningen.

Testresultatet i faktoren afspejler udfaldet ved enkeltblødningen. Always klarede den gentagne blødning bedst. Det tog gennemsnitligt 15 sekunder at opsuge den tredje blødning. Næsthurtigst var igen Siempre, som klarede den tredje blødning på 33 sekunder.

I det tredje faktor måltes bindenes samlede evne til at opsuge væske ved at gennemvæde dem i en saltopløsning. Det tørre binds vægt i forhold til det gennemblødte er da et mål for, hvor effektivt materialet i bindet opsuger væske.

Testen viser, at samtlige bind kan opsuge 7-11 gange deres egenvægt, og det er er mere end den mængde væske, som afgives i løbet af et døgns menstruation.

Derfor er der heller ikke lagt vægt på denne faktor i karaktergivningen.

Jo tørrere et bind er, jo mere behageligt føles det mod huden. I den afsluttende faktor måltes det, hvor gode bindene er til at indkapsle væsken, eller med andre ord, hvor lidt fugtige de føles for brugeren. 7 ml blodvæske blev dryppet midt på bindet. Efter 20 minutter blev et stykke trækpapir presset ned over det område, hvor væsken var dryppet på og holdt der i 15 sekunder. Trækpapirets vægtforøgelse blev et mål for, hvor meget væske bindet slap igennem.

I denne faktor var Siempre bedst med en vægtforøgelse på 132 mg. Det er mere end ti gange mindre end Apoliva, hvor vægtforøgelsen var 1474 mg.
Bedst i test med karakteren 4,8 er Always, først og fremmest takket være sin opsugningsevne, som er klart bedre end de øvrige mærker i testen. Næsten lige så god - 4,7 - er Siempre, som bedst til at indkapsle væsken.

Natracare, testens tyndeste bind, får på grund af sin langsomme opsugning karakteren 2,2 og indtager dermed sidstepladsen. 

Helt generelt kan testen sammenfattes sådan, at forskellen mellem bindene er størst med hensyn til opsugningsevnen. Forskellen er betydeligt mindre med hensyn til evnen til at indkapsle væsken, hvilket vil sige evnen til at føles tør.

For forbrugerne kan der også være grund til at veje de relativt store prisforskelle op mod de relativt små forskelle i effekt.

Ifølge Carolin Söderblom, som er pr-ansvarlig for Always hos Procter & Gamble, bekræfter testresultatet fra laboratoriet Procter & Gamles egne tekniske test.

– Årsagen er dels innovation og dels produktudvikling. Blandt andet bidrager små, subtile forskelle i udformningen af Always‹ overflade til den høje opsugningsevne. 

 

Fakta

Testfakta Research har på vegne af firmaet Procter & Gamble (Always) laboratorietestet et udvalg af hygiejnebind. Udvalget består af tilsammen 15 forskellige produkter til det danske, finske, norske og svenske marked. Følgende produkter er blevet testet:

 • Always Ultra Normal Plus
 • Siempre Ultra Plus Normal
 • Easy Ultra Plus
 • Libresse Normal Wing Invisible
 • Matas Ultra Normal
 • Kropp & Sjael Normal
 • Natracare Natural Ultra Pads
 • Vuokkoset Slim Normal
 • Pirkka Ohut Terveysside
 • Rainbow Siivellinen Ohutside
 • ICA Ultra Normal
 • Coop Normal Ultra Thin
 • Apoliva Ultratunn Binda
 • Landlord Bind Ultra
 • First Price Ultra

Udvalget udgøres af de mest almindelige produkter på de forskellige geografiske markeder. Samtlige produkter i udvalget er tynde (ultratynde) bind med vinger. Med tynde menes, at bindet skal have en tykkelse på højst 3 mm. De angivne priser er aktuelle supermarkedspriser på indkøbstidspunktet.

Testen er udført af det uafhængige laboratorium SGS Fresenius i Tanusstein. Formålet med testen har været at bedømme, hvilket produkt der opsuger menstruationsvæsken hurtigst og indkapsler den bedst (genfugter mindst).

Laboratorietesten omfatter faktorerne opsugningshastighed enkeltblødning, opsugningshastighed flere blødninger, samlet opsugningsevne samt evne til at indkapsle menstruationsvæsken (genfugtning).

Opsugningshastighed enkeltblødning

Testmetoden måler, hvor hurtigt bindet opsuger en given mængde menstruationsvæske under et bestemt tryk. Testen blev udført med en kunstig menstruationsvæske, baseret på gedblod. 5 ml kunstig menstruationsvæske blev dryppet på bindet og den tid, det tog bindet at opsuge væsken blev målt med et elektronisk måleinstrument (Lister AC). Den rapporterede måleværdi er et gennemsnit af 10 målinger pr. testet bind.

Opsugningshastighed gentagne blødninger

Testmetoden måler, hvor hurtigt bindet opsuger en given mængde menstruationsvæske, som tilføres bindet i tre omgange under et bestemt tryk. Testen blev udført med en kunstig menstruationsvæske, baseret på gedeblod. 3 x 3 ml kunstig menstruationsvæske blev dryppet på bindet med 20 minutters tidsinterval. Tiden, der gik, indtil bindet havde opsuget væsken fra hver af de tre blødninger, blev målt med et elektronisk instrument (Lister AC). Den rapporterede måleværdi er et gennemsnit af 10 målinger pr. blødning pr. testet bind.

Samlet opsugningsevne

Testmetoden måler bindets samlede opsugningskapacitet, dvs. hvor meget væske bindet i alt kan opsuge. I testen blev bindet sænket ned i en saltopløsning i 20 minutter. Vægtforskellen mellem det tørre og det gennemblødte bind blev noteret.

Testen viser udelukkende effektiviteten af bindets opsugende materiale. Bindene i testen opsugede mellem 7 og 11 deres egen vægt, og det er i alle tilfælde betydelig mere væske, end der afgives gennem et helt døgns menstruation.

Evnen til at indkapsle menstruationsvæsken

Testmetoden måler bindets evne til at indkapsle den opsugede menstruationsvæske. Jo mere tørt bindets føles mod huden, desto bedre. I testen blev 7 ml kunstig, gedeblodsbaseret menstruationsvæske dryppet på et 40 x 30 mm stort område midt på bindet. Efter 20 miniuter blev et stykke trækpapir lagt over bindet og presset ned mod det i 15 sekunder med et bestemt tryk. Trækpapirets vægtforøgelse viser, hvor meget menstruationsvæske, bindet afgiver. Den rapporterede måleværdi er et gennemsnit af 10 målinger pr. blødning pr. testet bind.

Resultaterne fra de forskellige delfaktorer har fået karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lig med utilfredsstillende og 5 er lig med meget tilfresstillende.

Karaktererne fra de forskellige delfaktorer er vægtet sammen til en samlet karakter med følgende vægt:

 • Opsugningshastighed 60 procent (resultatet fra enkeltblødning 25 procent og tredje blødning i faktoren gentagne blødninger 75 procent)
 • Evnen til at indkapsle menstruationsvæsken 40 procent

Resultatet af den samlede opsugningsevne tæller ikke med i den samlede karakter. Den samlede opsugningsevne viser udelukkende effektiviteten af bindets opsugende materiale uden hensyn til lækage eller hvor hurtigt bindet opsuger. Alle bind opsugede betydelig mere end den menstruationsvæske, som afgives i løbet af et helt døgn.

 

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Træt af flade batterier

Testfakta Research har i en laboratorietest sammenlignet kapacitet og levetid på markedets mest gængse AA-batterier. Testen viser, at de gode fabrikater har 20 til 40 procent bedre kapacitet, afhængigt af anvendelsesområde.

Laboratorietest

Gode pensler gør arbejdet hurtigere

Med en god pensel får du et flottere slutresultat, du skal dyppe penslen sjældnere, og du undgår løse hår i malingen. Det viser Testfaktas Researchs store laboratorietest af pensler.

Laboratorietest

Højt niveau inden for energivenlige støvsugere

En støvsugers kapacitet sidder ikke bare i motoren, viser Testfaktas test. EU's nye krav til energivenlige støvsugere har løftet niveauet i maskinerne, vurderer laboratoriet.

Laboratorietest

De skarpeste knive i skuffen

Kniven kan blive din bedste ven i køkkenet – hvis den er god og vedligeholdes rigtigt. Men der er store forskelle mellem de forskellige mærker, og høj pris er ikke altid en garanti for skarphed.

Laboratorietest

Stor forskel på batteriers levetid

Har du ladet dine gadgets op med de rigtige batterier? Testfakta har sammenlignet, hvilke mærker der giver længst levetid til digitalkameraet eller børnenes spillekonsol.

Laboratorietest

Spar tusindvis af kroner årligt på det rette hundefoder

Hundefoder kan koste op til 10.000 kroner årligt. Men der findes gode produkter til en tredjedel af prisen, viser Testfaktas test.

Laboratorietest

Glansen skiller opvaskemidlerne

Mange opvasketabletter rengør godt. Men glas og bestik skal helst også være blankt og skinnende, når du tager det ud af maskinen. Evnen til at opretholde glansen var det, der var afgørende i testfaktas store nordiske laboratorietest af forskellige maskinopvaskemidler.

Laboratorietest

Store forskelle i rengøringsevne

Udfordringerne er mange, når det er tid til at gøre badeværelset rent. For femte år i træk er det den kalkopløsende evne, der får det mest effektive rengøringsmiddel til at skille sig ud. Det viser Testfakta Researchs laboratorietest af otte almindelige rengøringsmidler til badeværelser på det svenske marked.

Laboratorietest

Halvdelen af støvlerne revner med tiden

Alle nye gummistøvler kan klare vandpytterne. Men Testfaktas test viser, at der er store forskelle på, hvor godt de ældes, og hvor god en støtte,de giver til små børns fødder.

Laboratorietest

Intet vaskemiddel er helt pletfrit

Der er store forskelle mellem rengøringsevner blandt forskellige farvevaskemidler. Men intet produkt klarer pletter fra kaffe og te, viser Testfaktas test. De to bedste produkter er begge kædernes egne varemærker.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.