Topmadrassen kan forværre sengens ergonomi

Topmadrassen kan forværre sengens ergonomi

Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Der er store forskelle mellem forskellige senges evne til at give støtte og aflastning til kroppen. Desuden kan topmadrassen forværre sengens ergonomiske egenskaber. Det viser Testfaktas laboratorietest af 8 senge, der sælges på det danske marked.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Udgivet: 26 jun, 2013

Testfakta Research har, som opgave for den norske producent Ekornes, laboratorietestet et udvalg af senge fra de større producenter på det danske marked. I testen sammenlignedes både komfort og kvalitet for ti almindelige 90-senge med spiralfjederbund og topmadras.

Testfakta har for første gang anvendt det uafhængige tyske laboratorium EIM – Ergonomie Institut i München. EIM har i de sidste 25 år specialiseret sig i at teste senge, madrasser og stoles ergonomiske egenskaber. Testlederne på EIM har unik viden om hvordan møbler bør tilpasses for at gøre menneskers siddende og liggende tilværelse så bekvem som muligt.

– Vi er frem for alt et testinstitut, men vi er også konsulenter for forskellige virksomheder, som vil arbejde med at forbedre deres produkters ergonomiske egenskaber. Vi har udviklet specielle testmetoder, hvor vi går ud fra ergonomi og hvor man kan optimere et produkt til at sidde og ligge i, fortæller Dr. Florian Heidinger, testleder hos EIM.

Gennem EIM har vi udviklet vores test af sengenes ergonomiske egenskaber, ved blandt andet at udføre målinger af hvor godt sengene aflaster og støtter hele kroppen, og hvordan de opretholder rygradens naturlige form. EIMs test omfatter sengenes ergonomiske egenskaber med hensyn til affjedringens hårdhed, fleksibilitet, støtte og trykfordelende egenskaber for forskellige kropsdele og hele kroppen. I testene er man gået ud fra tre forskellige kropstyper – let, middel og tung. For at kroppen skal kunne trives i en seng kræves en varierende affjedringshårdhed eller zoneinddeling. Der bør være en blødere affjedring ved skulderpartiet, en noget hårdere ved ryggens svaj og mellem blød ved hoften for at sengen skal have de bedste ergonomiske egenskaber. Samtlige senge i testen, undtagen Dux, har en mere eller mindre tydelig zoneinddelt affjedringshårdhed.

– Alle dele i konstruktionen af en seng er vigtige for ergonomien. En mindre detalje, som topmadrassens betræk, kan have en negativ virkning på en meget god sengebund. Konstruktionsfejl kan påvirke funktionen vældig meget, siger Dr. Florian Heidinger.

At topmadrassen kan have en både positiv og negativ påvirkning af en sengs ergonomiske egenskaber påvises tydeligt i testen. Mens topmadrassen til Dux sengen har en god indvirkning på ergonomien, så har Wonderlands topmadras en forværrende effekt for sengebundens ergonomiske egenskaber. Også sengenes åndbarhed påvirkes meget af topmadrassen. Den relative fugtighed efter en nats søvn varierer mellem 53 for de bedste og som 60 procent for de dårligste i testen.

Testen viser også, at der er store forskelle på sengenes hårdhed på trods af, at de alle sælges som medium hårde. Generelt passer en fastere affjedring bedre til en lidt tungere person, hvilket til dels bekræftes af resultatet fra testen. Svanes seng, som har en noget fastere affjedring, udviser bedre ergonomiske egenskaber for middel tunge og tungere personer.

– At de bedste senge i testen sammenlagt har så gode ergonomiske egenskaber skyldes, at deres konstruktion er helt gennemtænkt, mener Dr. Florian Heidinger.

– De opfylder alle de krav man stille til elasticitet, og zoneinddelingen i sengene er så god den kan blive. De senge, som har fået dårligere resultater, har for eksempel for stive betræk eller for hårde bunde, siger Dr. Florian Heidinger.

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut har udført styrke- og holdbarhedstests af sengene. For at teste hvor godt sengene klarer mange års anvendelse, er sengene blandt andet blevet udsat for 45.000 overrulninger med en 140 kilo tung tromle. Det svarer til den belastning, som sengen udsættes for i løbet af omkring 10 til 12 års anvendelse. SP har også udført stødafprøvninger på seng, stel og bund for at se hvor godt de klarer børn, der hopper op og ned i sengene.

Ingen af sengene i testen fik nogen større sammensynkninger eller forandring af affjedringen efter styrketesten. Derimod var der mange af sengene, som udviste skader efter stødafprøvningen.

– Nogle af sengene har fået flere skader end andre. Det er alt fra nubret betrækstof til revnede eller knækkede bundribber. At ribberne knækker skyldes oftest, at træet ikke er knastfrit eller tilstrækkeligt spændstigt. Mange af sengene har desuden en tyndere affjedring ved de korte sider, hvilket gør dem ekstra følsomme over for stød ved hoved og fødder, og det er netop der ribberne tog skade ved stødafprøvningen, forklarer Bengt-Åke Andersson, testleder på SP.

Samlet vinder af testen er Svane Zefir fra Ekornes, som udviser både gode komfort egenskaber og klarer SPs hårde styrketest uden nogen skader.

– Det her kommer ikke som en overraskelse, eftersom vores senge er grundigt testede og bygget op omkring de tre vigtigste funktioner i forbindelse med god komfort – åndbarhed, støtte og aflastning, siger Jon Anders Höntorp, udviklingschef hos Ekornes.

Ifølge Jon Anders Höntorp forklares de gode komfort egenskaber med, at man anvender et materiale, som kaldes Intelligel. Materialet har frem for alt en meget god trykaflastende funktion, men bidrager også til sengens evne til at ånde, fortsætter Jon Anders.

Klicka här för att läsa testet på finska

Klicka här för att läsa testet på svenska

 

Fakta

Alle de udvalgte senge i er af typen sengebund med topmadras. Sengebunden består af under og oversektion med spiralfjedre eller træribber, træramme af gran eller fyr og fyld af forskellige materialer og i forskellige tykkelser. Samtlige senge har målene 90 x 200 cm, og fjedringsegenskaberne beskrives af producenterne som middel.

Laboratorietesten omfatter hovedområderne ergonomi/komfort og styrke/holdbarhed. Ergonomi og komfortegenskaberne er blevet testet på Ergonomie Institut i München (EIM), og sengenes styrke og holdbarhed på Sveriges Tekniske Forskningsinstitut i Borås (SP).

Testene af ergonomi og komfort omfatter følgende delområder:

Test af ergonomi og komfort er udført både med og uden topmadras. De ergonomiske egenskaber er testet med tre forskellige kropstyper: mindre/lettere person (cirka 155 cm og 50-55 kg), middelhøj/tung person (cirka 175 cm og 70-75 kg) samt større/tungere person (cirka 185 cm og 85-90 kg).

Affjedringsegenskaber
Affjedringsegenskaberne beskriver sengens gennemsnitlige hårdhed/blødhed, men giver ingen eller kun lidt information om sengens ergonomiske egenskaber. Målingen udføres i sengens zoner til skuldre, hofter, lænd og hæle ved tre forskellige tryk (100 N, 200 N og 300 N) og resultatet angives på en skala fra meget blød til meget hård.

Trykfordelende egenskaber
Angiver hvordan madrassens overflade fordeler og reducerer trykket fra en bestemt kropsdel. Denne værdi fortæller mere om madrassens overflade og direkte underliggende materiale end sengens affjedring. Målingen udføres i sengens zoner til skulder/overarm, hofte, lænd og hæle og angives som en middelværdi i Newton per cm2.

Elasticitet og støtte til skulderpartiet
Angiver hvor meget sengen giver efter under skulderpartiet. Ved sideleje skal affjedringen under skulderpartiet give tilstrækkeligt efter, så skulderen/overarmen får lov til at synke ned i madrassen, og derigennem bidrager den til, at rygraden opretholder en lige linje mellem lænden og nakken. Ved rygleje skal fjedrene give tilstrækkeligt støtte for at modvirke, at skulderpartiet/den øverste del af ryggen synker for langt ned og derigennem forårsager en bøjning af den øverste del af rygraden (nakken). Testen blev udført med to forskellige test dummies. En til rygleje med overfladen 40 x 20 cm og en til sideleje med overfladen 20 x 10 cm. Stemplerne belastes med forskellige tryk for at simulere tre forskellige kropstyper.

Elasticitet og støtte til kroppen (rygraden)
Angiver sengens evne til at give støtte til rygradens naturlige s-formede struktur. Ved rygeleje skal trykket fra fjedrene give tilstrækkelig støtte til kroppens forskellige dele (støtte til rygsvajet, fleksibilitet/støtte til bækken/rumpe og skulderparti) med det formål at bevare rygradens naturlige kontur. Testen blev udført med en dummy krop, udformet som kroppens kontur fra rumpen op til nakken (længde 60 cm og bredde 25 cm med et svaj på cirka 2,5 cm). Stemplet blev belastet med forskellige tryk for at simulere tre forskellige kropstyper.

Åndbarhed
Angiver sengens evne at lede fugt/sved væk fra kroppen. Åndbarhed testes ved hjælp af en dukke, som udskiller fugt/sved ligesom et normalt menneske under søvn. Dukken placeres under en standarddyne, og målingerne udføres kontinuerligt i løbet af 7 timer ved en rumtemperatur på 21 grader Celsius. Åndbarheden baseres på måleværdien efter 7 timer og angives i procent relativ fugtighed.

Varmeisoleringsevne
Angiver sengens evne til at opbevare varmen fra kroppen. Isoleringsevnen testes ved hjælp af en dukke, som opretholder en kropstemperatur, som svarer til et normalt menneskes under søvn. Dukken placeres under en standarddyne, og målingerne udføres kontinuerligt i løbet af 7 timer ved en rumtemperatur på 21 grader Celsius. Isoleringsevnen er baseret på måleværdien efter 7 timer og angives i grader Celsius. Sengernes varmeisolerende evne vurderes ikke, eftersom egenskaben har en individuel værdi for brugeren.

Testene af styrke og holdbarhed omfatter følgende delområder:

Udmattelse af affjedringsegenskaberne
Sengene udsættes for 45.000 overrulninger af en 140 kg tung tromle. Udmattelsesafprøvningen svarer til den belastning som sengen udsættes for i løbet af cirka 10-12 års normal anvendelse.

Belastning af seng, stel og bund
Sengene udsættes for 20.000 tryk med en kraft på 1000 Newton. Trykbelastningen udføres i  midten af sengen og ved sengens kort og langside.

Udmattelsesafprøvning af sengesiden
Begge langsider på sengene udsættes for 25.000 tryk med en belastning på 1.000 Newton. Testen simulerer den belastning som sengen udsættes for, når man sidder på kanten.

Efter udmattelsesafprøvningerne udføres målinger af højdetab (sætning i mm) og forandringer af sengens fjedringsegenskaber.

Stødafprøvning af seng, stel og bund
Testen simulerer store belastninger, som for eksempel opstår, når børn hopper i sengen. I testen kastes en vægt på 35 kg fra 30 cm højde ned på 6 forskellige steder i sengen og 10 gange på hvert sted.

Efter gennemført udmattelses- og stødafprøvning sprættes sengene op og inspiceres for eventuelle skader på fjedre/ribber og opbevaringsrum, mellemlag (skumlag over fjedrene), sengeramme og bundribber.

Vægtning og karaktergivning på baggrund af testresultatet
Resultaterne fra de forskellige delområder i testen har har fået karakterer på en skala fra 1-5, hvor 5.0 er bedst og 3.0 middel. Karaktergivning og vægtning af de forskellige delresultater er sket i samråd med de laboratorier, som har udført testen.

Karaktererne fer testens forskellige delområder er blevet vægtet og samlet til en karakter på følgende måde: Ergonomi og komfort egenskaber 60 procent (resultatet med rullemadras 50 procent, uden rullemadras 25 procent og åndbarhed 25 procent). Styrke og holdbarhed 40 procent (sætning 25 procent, forandring af fjedringsegenskaber 25 procent og skader efter testen 50 procent).

 

TABLE OF TEST RESULTS

Facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Kvalitet koster, når det gælder håndværkerbukser

Med et par gode stretch-håndværkerbukser bliver arbejdet enklere og mere bekvemt. Vores test viser, at slidstærke bukser koster mere, men holder længere, og dermed er både mere økonomiske i længden og samtidig et bedre miljøvalg.

Laboratorietest

Laboratorietest afslører store forskelle på bleer

En god ble skal holde barnets numse så tør som muligt, må ikke lække og skal helst slippe luft igennem. Hvor gode er de forskellige mærker på markedet, og kan det betale sig at betale lidt mere?

Testfakta har på vegne af Essity laboratorietestet ti fabrikater på det danske marked, og resultatet viser store forskelle i ydeevne.

Laboratorietest

Dyr airfryer ingen garanti for perfekte pommes frites

En airfryer i budgetklassen laver i mange tilfælde både bedre pommes frites og er mere energibesparende end en dyrere variant. Derudover er risikoen for at brænde sig mindre.

Fem måde at somna hurtigare

En god nats søvn kan nogle gange føles uhåndgribelig. Det er også meget personligt: ​​utallige faktorer spiller ind i hver persons søvnrutine. Her er nogle metoder, der har hjulpet andre med at falde i søvn om natten.

Testfaktas kvalitetsmærkning af senge

Formålet med Testfaktas kvalitetsmærke er at fremhæve senge med gode komfortegenskaber og høj kvalitet. Kravene til kvalitetsmærket er høje. Sengene gennemgår en række forskellige laboratorietests og må ikke underpræstere i nogen enkelt testfase. Kvalitetsstemplet sikrer derved, at sengen holder et gennemgående højt niveau både hvad angår komfort og kvalitet.

Laboratorietest

Pulserende lys får håret til at falde af

Glatte ben uden barbering, smerte eller cremer, der griser? IPL-teknologien anvender lys til at fjerne hår med. Men virker teknologien, og hvilket apparat er bedst? Testfakta har testet seks apparater og sammenlignet resultaterne.

Laboratorietest

Ny test af luftrensere afslører store forskelle i kapacitet

Testfaktas laboratorietest af luftrensere til mellemstore rum viser store forskelle i evnen til at rense luften – trods ligeværdig ydeevne ifølge producenternes information. I alt er 13 modeller fra det europæiske marked testet og sammenlignet i forhold til evnen til at eliminere luftforurening og allergene partikler.

Laboratorietest

Den bedste barberskraber, der giver en glat hud

Noget af det vigtigste, en barberskraber skal kunne er at give en tæt og skånsom barbering, der ikke irriterer eller skader huden. I Testfaktas omfattende laboratorietest har man testet otte forskellige barberskrabere på 21 forsøgspersoner, og her har man sammenlignet barberbladenes skarphed og holdbarhed.
 

Laboratorietest

Skummadrassen udfordrer boksmadrassen

Glem teenageårenes tynde skumgummimadras, som i dag kun hentes frem, når børnene har pyjamasparty. En ny generation af ergonomiske skummadrasser leverer en ergonomi på niveau med de klassiske boksmadrasser, viser Testfaktas opdragstest.

Vigtigt at have den rigtige seng til god søvn

Faste eller bløde, skum- eller skruefjedre, zoneinddelt eller ej? Mange koncepter og et gigantisk udvalg gør det svært at finde den helt rigtige i sengejunglen. Testfakta og ergonomiekspert Dr. Florian Heidinger afklarer begreberne.

Laboratorietest

Pandelamper – ustabile lyskilder i efterårsmørket

Efterårsmørket er en udfordring for alle, som gerne vil bevæge sig frit rundt udendørs. Testfaktas store laboratorietest af pandelamper afslører ekstreme effektfald, som øger risikoen for, at det bliver mørkt på løbeturen eller turen med hunden. Derudover passer producenternes angivne rækkevidde i meter sjældent.

Laboratorietest

Smart børste bedst til plak og tandkød

Tandlægen råder ofte folk til at skifte til eltandbørste. Men hvor meget bedre bliver det med en eltandbørste, og er der nogen forskel på de forskellige modeller? Testfakta Research har testet seks forskellige modeller i premiumklassen. Resultatet bekræfter tandlægens råd, men viser også, at visse modeller er klart mere effektive end andre.

Laboratorietest

Enkeltstående skummadrasser, et fleksibelt alternativ

En ny generation af enkeltstående skummadrasser leverer ergonomi på niveau med klassiske spiralfjedre, viser Testfaktas opdragstest.

Laboratorietest

Test af tandbørstehoveder – originalen mod kopierne

Hvor godt klarer kopierne sig i forhold til originalen fra Oral-B? Testfakta Research har testet og sammenlignet ti kompatible børstehoveder på det nordiske marked. Alle ser stort set identiske ud, men testen afslører store forskelle i kvalitet, følelse og præstation.

Laboratorietest

Pulserende lys fjerner uønsket hårvækst

Glatte ben uden barbering, smerte eller fedtede cremer? Med IPL-teknologi anvendes lys til at fjerne uønskede hår. Men fungerer teknologien, og hvilken model er bedst? Testfakta har testet seks modeller og sammenligner resultaterne.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.

Tema søvn

Alt til din nattesøvn

Test af senge, sengemadrasser og puder samt vejledninger og artikler om søvnrelaterede produkter.