Meny
  • Foto: Ulrich Shepp
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
-A A +A

De bedste bind opsuger hurtigt og holder sig tørre

Producenterne forsøger at fremstille så tynde og tørre bind som muligt. Men forskellene er store mellem forskellige mærker. Det viser Testfakta Researchs store laboratorietest af hygiejnebind på det nordiske marked.

Supertyndt og samtidig med høj opsugningssevne uden lækage.

Det lyder som en kombination af uforenelige egenskaber.

Men det er faktisk det, alle producenter af hygiejebind forsøger at komme frem til. Markedet vrimler da også med bind af forskellige mærker, som lover, at netop deres produkt lever op til kravene: Et bind, som næppe mærkes og alligevel opfylder sin funktion fuldt ud.

Testfakta Research har på vegne af producenten Procter & Gamble udført test og sammenligning af 15 forskellige bind på det nordiske marked, med visse variationer fra land til land. Procter & Gamble fremstiller selv hygiejnebindet Always Ultra Normal Plus.

Testen er udført af det autoriserede laboratorium SGS Fresenius i Tanusstein i Tyskland.

Udvalget i testen udgøres af de mest almindelige tynde hygiejnebind, som forbrugerne møder i forretningerne. De har alle en tykkelse på 3 mm og er forsynet med såkaldte vinger.

Det overordnede mål med laboratorietesten er dels at måle, hvilket binde der absorberer bedst og hurtigst, og dels at måle bindenes evne til at indkapsle væsken. 

Testen blev derfor opdelt i tre dele: opsugningshastighed ved blødning, opsugningsevne i alt samt genfugtning.

I karaktergivningen vejer opsugningshastigheden tungest, mens den samlede opsugningsevne kun fungerer som vejledende værdi, der ikke gives karakter for.

Testen blev udført med en kunstig menstruationsvæske, baseret på gedblod.

I første faktor, enkeltblødningen, blev der dryppet 5 ml af væsken på bindet. Momentet blev gentaget ti gange, og alle værdierne blev registreret af en elektronisk måler.

Testvinderen Always viste klart hurtigst opsugningsevne. Det varede gennemsnitligt 11 sekunder, før bindet havde opsuget væsken. Næsthurtigst var Siempre med 15 sekunder. De fleste bind opsugede samme mængde væske inden for intervallet 24 til 38 sekunder.

I anden faktor, gentagne blødninger, måltes bindenes evne til at opsuge væske, som tilføres i flere omgange. 3 ml af væsken blev dryppet på bindet tre gange med tyve minutters mellemrum. Opsugningstiden måltes, og måleværdien i tabellen blev beregnet på samme måde som ved enkeltblødningen.

Testresultatet i faktoren afspejler udfaldet ved enkeltblødningen. Always klarede den gentagne blødning bedst. Det tog gennemsnitligt 15 sekunder at opsuge den tredje blødning. Næsthurtigst var igen Siempre, som klarede den tredje blødning på 33 sekunder.

I det tredje faktor måltes bindenes samlede evne til at opsuge væske ved at gennemvæde dem i en saltopløsning. Det tørre binds vægt i forhold til det gennemblødte er da et mål for, hvor effektivt materialet i bindet opsuger væske.

Testen viser, at samtlige bind kan opsuge 7-11 gange deres egenvægt, og det er er mere end den mængde væske, som afgives i løbet af et døgns menstruation.

Derfor er der heller ikke lagt vægt på denne faktor i karaktergivningen.

Jo tørrere et bind er, jo mere behageligt føles det mod huden. I den afsluttende faktor måltes det, hvor gode bindene er til at indkapsle væsken, eller med andre ord, hvor lidt fugtige de føles for brugeren. 7 ml blodvæske blev dryppet midt på bindet. Efter 20 minutter blev et stykke trækpapir presset ned over det område, hvor væsken var dryppet på og holdt der i 15 sekunder. Trækpapirets vægtforøgelse blev et mål for, hvor meget væske bindet slap igennem.

I denne faktor var Siempre bedst med en vægtforøgelse på 132 mg. Det er mere end ti gange mindre end Apoliva, hvor vægtforøgelsen var 1474 mg.
Bedst i test med karakteren 4,8 er Always, først og fremmest takket være sin opsugningsevne, som er klart bedre end de øvrige mærker i testen. Næsten lige så god - 4,7 - er Siempre, som bedst til at indkapsle væsken.

Natracare, testens tyndeste bind, får på grund af sin langsomme opsugning karakteren 2,2 og indtager dermed sidstepladsen. 

Helt generelt kan testen sammenfattes sådan, at forskellen mellem bindene er størst med hensyn til opsugningsevnen. Forskellen er betydeligt mindre med hensyn til evnen til at indkapsle væsken, hvilket vil sige evnen til at føles tør.

For forbrugerne kan der også være grund til at veje de relativt store prisforskelle op mod de relativt små forskelle i effekt.

Ifølge Carolin Söderblom, som er pr-ansvarlig for Always hos Procter & Gamble, bekræfter testresultatet fra laboratoriet Procter & Gamles egne tekniske test.

– Årsagen er dels innovation og dels produktudvikling. Blandt andet bidrager små, subtile forskelle i udformningen af Always‹ overflade til den høje opsugningsevne. 

 

Fler tester och nyheter från Testfakta